O firmie

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi elektryczne w zakresie: instalacji elektrycznych, instalacji inteligentnych, instalacji alarmowych, niskoprądowych, instalacji fotowoltaicznych

Dzięki doświadczeniu w pracy na Stacji Prób Kontroli Badań i Pomiarów posiadamy obszerną wiedzę na temat badań nie tylko instalacji elektrycznych ale również  maszyn elektrycznych różnego typu.
Zakres badań które wykonujemy:
– Pomiary instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w pełnym zakresie (do odbioru, poawaryjne, określające stan instalacji, do polisy ubezpieczeniowej)
– Pomiary rezystancji uziemienia
– Badania impedancji pętli zwarcia (ochrona przeciwporażeniowa oraz przeciwpożarowa)
– Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego i awaryjnego
-Badanie stanu rezystancji izolacji elektrycznej napięciem od 0V – 2500V
– Badanie termowizyjne

Na świadczone usługi posiadamy odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty.
Zajmujemy się również wyknywaniem ekspertyz elektrycznych.

Na nasze usługi udzielana jest stosowna gwarancja.

Prace instalacyjne wykonujemy sprawnie oraz estetycznie wykorzystując materiały rekomendowanych producentów.
Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług oraz konkurencyjne ceny.

Zapraszam do współpracy

Skorzystaj z naszych usług!

SPRAWDŹ NASZE OSTATNIE REALIZACJE