Usługi

Dla osób prywatnych

- Wykonawstwo instalacji elektrycznych w nowych budynkach >

Wykonujemy instalacje zgodnie z aktualnymi normami oraz wymogami przepisów. Dopasujemy się do potrzeb klienta. Możliwa wycena na podstawie projektu instalacji. Klient dostaje protokół pomiarów odbiorczych oraz trzy letnią gwarancję gratis.

- Modernizacja istniejących instalacji, wymiana zabezpieczeń na automatyczne, montaż ograniczników przepięć >

Mała liczba gniazd? ciągła potrzeba wymiany bezpieczników topikowych? Częste awarie? Zmodernizujemy Twoją instalację tak aby była bezawaryjna i bezpieczna dla użytkowników oraz dla urządzeń elektrycznych. Przed modernizacją dokonamy oceny stanu instalacji.

- Wynoszenie układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku >

Wyniesiemy układ pomiarowo-rozliczeniowy na zewnątrz budynku. Po przeniesieniu układu pomiarowo-rozliczeniowego wykonujemy odpowiednie pomiary elektryczne ważne na 5 lat.

- Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, oraz urządzeń >

Montaż gniazd i wyłączników wtynkowych i podtynkowych, lamp wewnętrznych i zewnętrznych. Instalacja płyt indukcyjnych z podbiciem gwarancji, silników, pomp itp

- Montaż napędu bram przesuwnych i skrzydłowych >
Montujemy napędy bram sprawdzonych firm. NICE, FAAC, możliwość sterowania z urządzeń mobilnych.
Wycena gratis.
- Instalacja domofonów i wideodomofonów >

Instalacje domofonów i wideodomofonów w domach jednorodzinnych. Do montażu domofonów i wideodomofonów, używamy kabli oraz przewodów przystosowanych do kładzenia w ziemi oraz odpornych na zakłócenia.

- Usuwanie awarii >
- Pomiary elektryczne, okresowe, odbiorcze oraz powykonawcze >

Wykonujemy pomiary oraz przeglądy instalacji elektrycznych zgodnie z wszelkimi obowiązującymi nomami oraz przepisami. Pomiary wykonujemy profesjonalnymi przyrządami pomiarowymi o wysokiej dokładności.
Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie w wykonywaniu pomiarów.
Dokonamy oceny stanu instalacji, wykonamy pomiary okresowe, odbiorcze poawaryjne na czas zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy Prawo Energetyczne.

Dla firm

- Wykonawstwo oraz modernizacja instalacji przemysłowych >

Wykonujemy instalacje przemysłowe zgodnie z aktualnymi normami oraz wymogami przepisów uwzględniając przy tym warunki oddziaływujące na instalacje. Klient dostaje protokół pomiarów odbiorczych wraz z trzy letnią gwarancję gratis. Wykonujemy również dokładne pomiary silników elektrycznych oraz oświetlenia. Prefabrykujemy oraz wykonujemy szafy sterownicze.

- Usuwanie awarii >
- Oświetlenie awaryjne >
Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oświetlenie awaryjne ewakuacyjne powinno być zainstalowane między innymi w: pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w których poruszanie się może spowodować wybuch, pożar lub inne zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka a także w pomieszczeniach mających powierzchnię użytkową ponad 2000m, oświetlenie ewakuacyjne powinno być również przewidzianych dla dróg ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.
- MONTAŻ PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI (FALOWNIKI, SOFT-STARTERY) >

Poprawnie dobrany oraz zaprogramowany falownik pozwala znacznie obniżyć koszty eksploatacyjne procesu.
Poprawnie dobierzemy zabezpieczenie przeciwporażeniowe oraz zabezpieczenie samego falownika. Odpowiednio dobrany falownik ogranicza zużycie energii elektrycznej oraz eliminuje konieczność stosowania drogiej automatyki przemysłowej. Prawidłowo dobrany oraz zaprogramowany przemiennik częstotliwości przedłuży czas eksploatacyjny napędu oraz zabezpieczy go przed uszkodzeniem

- MONTAŻ PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI (FALOWNIKI, SOFT-STARTERY) >

Poprawnie dobrany oraz zaprogramowany falownik pozwala znacznie obniżyć koszty eksploatacyjne procesu.
Poprawnie dobierzemy zabezpieczenie przeciwporażeniowe oraz zabezpieczenie samego falownika. Odpowiednio dobrany falownik ogranicza zużycie energii elektrycznej oraz eliminuje konieczność stosowania drogiej automatyki przemysłowej. Prawidłowo dobrany oraz zaprogramowany przemiennik częstotliwości przedłuży czas eksploatacyjny napędu oraz zabezpieczy go przed uszkodzeniem

- POMIARY ELEKTRYCZNE, POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA, PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE >

Poprawnie dobrany oraz zaprogramowany falownik pozwala znacznie obniżyć koszty eksploatacyjne procesu.
Poprawnie dobierzemy zabezpieczenie przeciwporażeniowe oraz zabezpieczenie samego falownika. Odpowiednio dobrany falownik ogranicza zużycie energii elektrycznej oraz eliminuje konieczność stosowania drogiej automatyki przemysłowej. Prawidłowo dobrany oraz zaprogramowany przemiennik częstotliwości przedłuży czas eksploatacyjny napędu oraz zabezpieczy go przed uszkodzeniem

- POMIARY REZYSTANCJI MASZYN ELEKTRYCZNYCH (WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW) >

Poprawnie dobrany oraz zaprogramowany falownik pozwala znacznie obniżyć koszty eksploatacyjne procesu.
Poprawnie dobierzemy zabezpieczenie przeciwporażeniowe oraz zabezpieczenie samego falownika. Odpowiednio dobrany falownik ogranicza zużycie energii elektrycznej oraz eliminuje konieczność stosowania drogiej automatyki przemysłowej. Prawidłowo dobrany oraz zaprogramowany przemiennik częstotliwości przedłuży czas eksploatacyjny napędu oraz zabezpieczy go przed uszkodzeniem

- DIAGNOSTYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH (PROWADZENIE TRENDÓW ZMIAN) >

Poprawnie dobrany oraz zaprogramowany falownik pozwala znacznie obniżyć koszty eksploatacyjne procesu.
Poprawnie dobierzemy zabezpieczenie przeciwporażeniowe oraz zabezpieczenie samego falownika. Odpowiednio dobrany falownik ogranicza zużycie energii elektrycznej oraz eliminuje konieczność stosowania drogiej automatyki przemysłowej. Prawidłowo dobrany oraz zaprogramowany przemiennik częstotliwości przedłuży czas eksploatacyjny napędu oraz zabezpieczy go przed uszkodzeniem

Zanim zdecydujesz się na współpracę, sprawdź nasze ostatnie realizacje