Przegląd instalacji elektrycznej

badanie instalacji elektrycznej
Aby użytkowanie elektryki było bezpieczne, niezbędne jest okresowe badanie instalacji elektrycznej przeprowadzone przez doświadczonych fachowców. Przeglądom podlegają zarówno instalacje w nowo wybudowanych budynkach, jak i te w już istniejących. Pozwala to wyeliminować zagrożenia wynikające z błędnego przepływu elektryki w domu, a dodatkowo regularny przegląd instalacji elektrycznej jest regulowany bezwzględnymi przepisami prawa. Nasza firma dysponuje specjalistycznym sprzętem do pomiaru instalacji elektrycznej, a zatrudnieni w niej fachowcy posiadają niezbędne do tego celu uprawnienia. Swoją działalność prowadzimy na terenie miast Lublin i Warszawa oraz okolicznych miejscowościach.

Przegląd instalacji elektrycznej

Dbając o najwyższą jakość usług, badanie instalacji elektrycznej przeprowadzamy szczegółowo, z uwzględnieniem zasad regulowanych przez normy prawne. Skupiamy się na tym, aby po oględzinach wykryć wszystkie usterki mogące wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców oraz w porę zareagować na nieprawidłowości w działaniu elektryki. Przeprowadzając przegląd instalacji elektrycznej, sprawdzamy:

  • stan urządzeń,
  • sprawność połączeń i sprzętu,
  • poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz ochrony przed porażeniem,
  • stan uziemienia,
  • szczelność przewodów i izolacji,
  • przepływ energii elektrycznej.

Jako doświadczona firma badanie instalacji elektrycznej wykonujemy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu pomiarowego. Sporządzamy również niezbędną dokumentację potwierdzającą poprawność działania elektryki w domach i budynkach użyteczności publicznej.